2022(e)ko ekainaren 15(a), asteazkena

 

Asociaciones vecinales y movimientos sociales de Donostia colaboran para cambiar el modelo de ciudad y convocan una manifestación el 18 de junio

 

El modelo actual genera consecuencias cada vez más negativas en las condiciones de vida de la mayoría de sus habitantes. Entre otras:

 

 • Emergencia de vivienda
 • Modelo económico precarizador
 • Mercantilización y masificación de las calles
 • Elitización de la ciudad
 • Políticas urbanísticas agresivas
 • Destrucción de patrimonio arquitectónico

 

Para luchar contra todo ello, el 18 de junio convocamos una manifestación, partiendo del Parque Araba a las 18:00, bajo el lema:

 

¡POR UN CAMBIO DEL MODELO, RECUPEREMOS LA CIUDAD!
Donostiako hainbat auzo-elkarte eta herri-mugimendu elkarlanean ari dira hiri-eredua aldatzeko, eta, horretarako, 18an manifestazioa deitu dute

Gaur egungo ereduak ondorio gero eta kaltegarriagoak eragiten ditu herritarren gehiengoaren bizi-baldintzetan. Besteak beste:


 • Etxebizitza larrialdia
 • Hiriaren ekonomia eredu prekarizatzailea
 • Kalearen merkantilizazioa eta masifikazioa
 • Hiriaren elitizazioa
 • Hirigintza-politika erasokorrak
 • Arkitektura-ondarearen suntsiketa


Horri guztiari aurre egiteko, hiriko elkarte eta mugimendu ugarik ekainaren 18n manifestaziorako deia egiten dugu, 18:00etan Araba Parketik abiatuta, goiburu honekin:


DONOSTIA BERRESKURATU! HIRI-EREDUA ALDATU!
2021(e)ko uztailaren 9(a), ostirala

LA PLAZA DE LA DESESPERACIÓN 😤

Después de estar soportando 7 meses de obras para la reurbanización de la plaza de Easo cuando el proyecto era de 3  y tras reiterados incumplimientos por parte de la promotora (Ayuntamiento) entre las que destaca el cambio en la tala de árboles que indicaba el proyecto...

Ahora nos vienen con que no va a haber luces LED en los bancos porque según el Ayuntamiento "su mantenimiento es muy caro".

Unas luces LED caras? Si en el proyecto aprobado venía esa partida ¿dónde se ha quedado el dinero?

Pero el remate final nos viene ahora cuando el ayuntamiento nos dice que no va a instalar una fuente (la cual viene recogida en el proyecto) porque dice "que no la ve necesaria".

Nosotrxs creemos que una fuente es imprescindible en una plaza.

Desde Amarabai exigimos al consistorio que rectifique y cumpla con el proyecto presentado al barrio.

 ETSIPENAREN PLAZA 😤

Easo plaza berrurbanizatzeko obretan 7 hilabete eman ondoren (3 hilabete aurreikusi zirenean) eta sustatzaileak (Udalak) behin eta berriz konpromisoak bete gabe utzi ondoren (azpimarratzekoa da proiektuak adierazten zuen zuhaitz-mozketaren aldaketa)...

Bada, orain esan digute eserlekuetan ez dela LED argirik egongo, Udalaren arabera "mantentzea oso garestia delako".

LED argiak garestiak? Onetsitako proiektuan partida hori bazetorren, non geratu da diru hori?

Baina azken errematea orain datorkigu: udalak esan digu ez duela iturririk instalatuko (proiektuan jasota dago), "Ez duelako beharrezkoa ikusten".

Gure ustez, iturri bat ezinbestekoa da plaza batean.

Amarabaitik eskatzen diogu Udalari auzoari aurkeztutako proiektua zuzentzeko eta betetzeko.

2016(e)ko abenduaren 22(a), osteguna